Zenginlerden daha fazla vergi alın!

Gerek dünyada, gerekse Türkiye’de kamu bütçesinin çoğu zengin-yoksul ayrımı gözetmeyen dolaylı vergilerle oluşurken, bu durum özellikle ülkemizde büyük bir sorun.

Son zamlar ise devletin yanlış siyasi-ekonomik politikalarının bedelini, tamamen geniş halk kesimlerinin sırtına yükledi. ÖTV gibi vergiler, kişilerin gelirine bakmaksızın herkesin aynı vergiyi ödemesine, dolayısıyla da adaletsizliğin ve eşitsizliğin derinleşmesine yol açıyor.

Bu gelişmelerin ardından Türkiye’de de “zenginlerden daha fazla vergi alın” itirazları yükselmeye başladı. Gerçi dünyada bu konuyu, daha çok akıbetlerinden endişe duyan zengin sınıf gündeme getirirken, ülkemizde bunu şimdilik ekonomistler dillendiriyor.

İşte Sabah gazetesi yazarlarından Şeref Oğuz’un “Zengin Vergisi Kaçınılmaz” başlıklı kısa yazısı:

Her kriz, bir kırılmayı da beraberinde getiriyor. Küresel kriz, sanal yatırım araçlarının balonlarını söndürüp, reel ekonominin önemini bir kez daha belirginleştirirken, zengin-fakir uçurumunun “piyasa şartları içinde” düzelemeyeceği gerçeğini de gözümüze soktu.

Hatta bizzat zenginler “bizden daha fazla vergi alın” diye öneri getirmeye başladı. Bu, onların İslami anlamda %2.5 zekât veya sosyal sorumluluk anlamında toplumla bütünleşme arzusundan kaynaklanmadı. Bu onların “açlığı beslemenin” sonlarını getireceği korkusundan neşet etti.

İhtişam ve sefalet, düne kadar farklı coğrafyalardaydı. Şimdi aynı ülkede, aynı kentte ve hatta aynı ailede yan yana duruyor. Zenginlerin fark ettiği; ileri teknoloji korunaklı gettoların, can güvenliğini sağlayamayacağı oldu. Siz 4.5 mt’lik duvarı bitirmeden, birileri 5 mt’lik merdiveni çoktan o duvara dayamış oluyor.

Zenginlere vergi, yeni ezberdir. Dünyanın gündemindedir. ABD’den başlayarak Kriz Avrupası’nda yeşerecektir. Hâlâ eski rutinlerle yol alan bizim Maliyemiz, eninde sonunda bunu, kendi açık veren bütçesi için de ilk seçenekler arasına koymak zorunda kalacaktır.

Bütçe açık verdiğinde, kendisi de bir tür dolaylı vergi olan zamlar veya KDV, ÖTV gibi vatandaşı hedefleyen vergiler yerine, zenginlerden daha fazla vergi almayı akıl edebilecek. Belki de bu sayede bütçe dengesini sağlamada tek enstrümanın, ücretliden daha fazla vergi kesmek olmadığı bilgeliğine de erişebilecektir.

Kaynak: Sabah

 

 

 

Bir cevap yazın