Ankara’da Aliyev rejimine tepki!

Ankara İnanç Özgürlüğü Platformu bileşenleri Mazlumder, İHH ve Vahdet Vakfı temsilcileri Azerbaycan’ın Ankara’daki büyükelçiliği önünde yaptıkları basın açıklamasında,ülkedeki hicab yasağı protesto edilerek, Azerbaycan rejim güçlerinin Hicaba özgürlük yürüyüşü yapanlara yönelik gerçekleştirdiği barbar saldırı telin edildi.

Platform adına okunan ortak basın açıklamasında, Azerbaycan’daki hicab yasağının ve dindar insanlara yönelik sürdürülen baskı ve zulümlerin takipçisi olacaklarını belirten STK temsilcileri, Azerbaycan yönetimini dindarlara yönelik zulmüe derhal son vermeye çağırdı.

BASIN AÇIKLAMASI METNİ

AZERBAYCAN DEVLETİ HALKINA ZULMETMEKTEN VAZGEÇMELİDİR

 Son yıllarda Azerbaycan’da, Türkiye’nin bugün hesabını sormak üzere kollarını sıvadığı 28 Şubat benzeri bir süreç yaşanmaktadır. Özellikle hicap yasağı, siyasi muhaliflere yönelik hürriyeti bağlayıcı cezalar, keyfi gözaltılar ve buna paralel yüzlerce hakkın ihlali ile, mütedeyyin ve muhalif kesime yönelik baskı ve zulüm had safhaya ulaşmıştır.

Azerbaycan başörtüsü yasağı zorbalığı ile Türkiye’nin yasak yolundan geçiş sınavını vermekte ve devlet eli ile ülke halkı mağdur edilmektedir. Türkiye’de söndürülmeye çalışılan ateş adeta Azerbaycan’da körüklenerek yalazlanmış bir ateş halini almış ve bu kapsamda ülkedeki sivil tüm sesler bastırılmaya çalışılmıştır. Başörtüsü yasağı karşısında tavır sergileyen siyasiler, aktivistler ve din adamları yargılanıp mahkûm edilmekte, yasağa karşı direnen öğrenci ve velilere yönelik toplu tutuklamalar yapılmaktadır. Basına yansıyan görüntülerde, yasağa direnenlere karşı polisin yoğun müdahale ve şiddet uyguladığı görülmektedir. Başörtüsü yasağı özelinde aşina olduğumuz bu senaryonun yine sahneye konuyor olması sebebi ile, “Biz bu filmi görmüştük” diyor ve seyirci kalmayacağımızı belirtmek istiyoruz.

Bu süreçte İslami kimliği olan kişiler hakkında düzmece iddialarla toplum nazarında itibarsızlaştırma politikası işletilmektedir. 2 yıl önce Azerbaycan İslam Partisi ( AİP) genel başkanı Dr Mohsin Samedov hicab yasağını kınadığı bir konuşmasından sonra uydurma gerekçelerle 5 AİP yöneticisi ile birlikte tutuklanmış ve devletin nizamını değiştirmek için silahlı örgüt kurmak sucundan 2011 yılının başında bu 6 kişiye toplam 65 yıl hapis cezası verilmiştir.

Azerbaycan’ın İsrail ile ilişkilerinin yoğunlaştığı bir dönemde başörtüsü yasağının ve Müslüman şahsiyetlere yönelik tutuklama olaylarının ortaya çıkmış olması manidardır. Bu durum, karşılıklı çıkar ilişkilerinin göz önünde bulundurularak ve birtakım politik hesaplara girilerek Müslüman Azerbaycanlılar’ın kurban edilmek istendiği intibaını güçlendirmektedir.

Azerbeycan mevzuatına bakıldığında okullarda başörtüsünü yasaklayan herhangi bir metne rastlanmamaktadır. Hayali ve gayri hukuki bir yasak uygulaması, Türkiye pratiğinde öğrencilerin karşılaştığı fiili yasak uygulamasına yakinen benzemektedir. Kaldı ki eğitim ve öğretim temel haklar arasında sayılmakta olup, bu hususta mevzuatla dahi sınırlama yapılması, kişilerin eğitim hakkının engellenmesi uluslararası metinlerde yasaklanmıştır.

Baskı, zulüm ve yasaklamalarla bir yere varılamadığı ülkemizin yasak tarihçesinden açıkça anlaşılmaktadır. Türkiye pratiğini okuyabilen bir iktidar sahibi, uluslar arası çıkarları için halkını küstürmenin kendi iktidarının düşüşünü hızlandıracağını da bilmelidir. Bu vesile ile Azerbaycan devleti idarecilerini yapmış oldukları bu yanlıştan biran evvel vazgeçmeleri hususunda aklı selime çağırıyor ve vatandaşlarına zulmetmekten vazgeçene kadar konunun takipçisi olacağımızı bildiriyoruz.

ANKARA İNANÇ ÖZGÜRLÜĞÜ PLATFORMU

Bir cevap yazın