Akyazı’da 300. başörtüsüne özgürlük eylemi!

Akyazı’da 6 yıldır devam eden başörtüsüne özgürlük eylemlerinde 300. hafta geride kaldı.

Zaman akıp giderken yaşanan zulme ve zorbalıklara kayıtsız kalmayarak Müslümanca bir duruş sergileyen Akyazı Adalet ve Özgürlükler Platformu’nu 300. hafta eyleminde Sakarya Adalet Girişimi yalnız bırakmadı. 

Eylemde okunan açıklama metni aşağıdadır:

Adalet ve özgürlük direnişle gelecek!

Değerli basın mensupları, sevgili Akyazılılar;

Bugün burada, 6 yıl önce Akyazı Başörtüsüne Özgürlük Platformu adıyla başlatılan onurlu, azimli ve direngen bir mücadelenin tarihi bir anına şahitlik ediyoruz.

Akyazı Adalet ve Özgürlükler Platformu, bu haftaki eylemiyle 300. haftayı geride bırakırken; Türkiye’de, bir ilçede yürütülen en uzun soluklu eylemliliği gerçekleştirmiş oluyor.

8 yıldır Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde yürütülen başörtüsü direnişine, bir ilçeden destek vererek; herkesin mücadele alanlarını terk ettiği bir zamanda, kimden ve nerden gelirse gelsin, her türlü zulme karşı Hakk’ın sesini yükseltmiştir.

İslam’ın tevhid ve adalet şiarını ilke edinmiş platformumuz, bugüne kadar ortaya koyduğu mücadelesinde; dini, mezhebi, ideolojik görüşüne bakmaksızın, her birey ya da toplumsal gurubun hakkını ve hukukunu savunmuştur.

Platformumuz, 300 hafta boyunca, ısrarla şu gerçeği vurgulamıştır: Başörtüsü İslami kimliğin vazgeçilmez bir parçasıdır ve bu kimliğin bir simgesi olan “Başörtüsü” özgürleştirilmeden Türkiyeli Müslümanlar hiçbir konuda onurlu bir sonuca ulaşamayacaktır.

Aradan geçen zaman, bu tespitin haklılığını ortaya koymuştur. Yıllar geçmiş, Türkiye’nin siyasal egemenliği el değiştirmiş fakat yasak mevcudiyetini korumuştur. Üniversitelerle sınırlı bir serbestlik, çözüm gibi yansıtılmış ve her gün milyonlarca kızımızın okul lavabolarında, kamu çalışanı bacımızın kurum kapılarında başlarını açmak zorunda kalmaları bir mesele olmaktan çıkmıştır.

Dahası, dün başörtüsü mazlumların, mağdurların sembolü iken bugün gelinen noktada maalesef, başörtüsü yeni egemenlerin sembolüne dönüşmektedir. Oysa ki Hakk’ı, adaleti, onuru, vicdanı temsil etmeyen bir başörtüsünün bizim nezdimizde herhangi bir değeri yoktur.

Dün dindar camia, başörtüsünü eski iktidar sahiplerine karşı savunurken, bugün yeni iktidarı muhafaza etme kaygısıyla başörtüsü yasağının uygulayıcısı haline gelmiştir. Oysa ki hiçbir iktidar kalıcı değildir ve böyle giderse, izzet ve onuru toplum vicdanında değil devlet iktidarında arayanlar, yanıldıklarını gördüklerinde çok geç kalmış olacaklar.

Akyazı Adalet ve Özgürlükler Platformu, 300 hafta boyunca işte böyle bir zillete düşmekten beri olduğunu açıkça ortaya koymuştur. Ve diğer şehirlerle birlikte yürütülen bu direniş, sivilliği, sürekliliği, bağımsızlığı ve geniş tabanlı toplumsal meşruiyeti açısından Türkiyeli Müslümanların 28 Şubat karşısında alınlarının akıyla verdikleri en önemli imtihan olmuştur.

Hakk’ın şahitliğini herkes için ayrımsız sergileyen Platformumuz, bugüne kadar gerek Türkiye içinde gerekse bölgemizde ve dünyamızda cereyan eden olaylara seyirci kalmak yerine Müslümanca bir tavır sergilemiştir.

Akıp giden zamana her hafta tarihi bir not düşerken, sadece başörtüsü yasağına değil her türlü zulme ve zorbalığa karşı Müslümanca bir ses yükseltmiştir. Buradan yapılan her açıklama, geride kalan 300 hafta boyunca sadece Akyazı’da değil birçok alanda aynı anda yankısını bulmuştur. Artık bu direnişin izlerini silmeye kimsenin gücü yetmeyecektir.

Değerli dostlar,

Elbette Allah günleri aramızda çevirmektedir.

Geriye, inandıklarının gereğini yapanların ortaya koydukları örneklikler dışında kalan bir şey yoktur.

İzzeti Allah’a teslimiyette arayanlar, onurunu asla kaybetmeyecek olanlardır!

Akyazı Adalet ve Özgürlükler Platformu, bu bilinçle ve kararlılıkla tarihe kayıt düşmeye devam edecektir.

Bugüne kadar Platformumuzdan desteğini esirgemeyen, bizi bu mücadelemizde yalnız bırakmayan herkese şükranlarımızı sunuyoruz.

Önümüzdeki Cumartesi günü, yine burada 301. kez buluşmak üzere, hepinizi Allah’a emanet ediyoruz.

AKYAZI ADALET VE ÖZGÜRLÜKLER PLATFORMU ADINA

Sakarya Adalet Girişimi sözcüsü Kadrican MENDİ

 

Bir cevap yazın