Çözüm diyalog ve müzakeredir!

12 Eylül tarihinde Türkiye’deki cezaevleri genelinde PKK/KCK davası tutuklu ve mahkûmlarının başlattığı süresiz ve dönüşümsüz açlık grevi ölüm orucuna dönüşmüş ve eylemde “kritik eşik” geçilmiş durumda. İkinci ayına yaklaşmakta olan eylem birçok sağlık sorunuyla beraber ciddi oranda ölüm vakalarına da gebe gözükmektedir. İlimizde de cezaevinde 15 civarında tutuklu aynı eyleme katılmış durumdadır.

Eylemde dile getirilen talepler ise “Abdullah Öcalan’ın üzerindeki tecridin kaldırılması”, “anadilde savunma engelinin kaldırılması” ve “anadilde eğitim hakkının tanınması” konularının zaten gerek Kürt sorununun çözümü ve gerekse de bu sorunun PKK boyutuyla ilgili olarak var olan ya da dillendirilen talepler arasında olduğu bilinmektedir. Bu talepler aynı zamanda temel/fıtri hak kapsamında algılanması gereken hususlardır. Dolayısıyla taleplerin hangi siyasal kesimlerce dile getirildiğine bakılmaksızın karşılanması gerekmektedir.

İlkesel olarak ölüm oruçlarının siyasetin aracı olarak kullanılmasına karşıyız. Ancak bu mesele insanları bu yönteme mecbur edenlerin sorunudur, bu hükümetin ve başbakanın sorunudur, medyanın, toplumun ve bizlerin sorunudur. Hükümetin eyleme kayıtsız kalması başbakanın bazı ucuz medya söylemlerinin etkisinde kalarak yine ucuz değerlendirmelerde bulunmasını adalet anlayışından uzak görmekteyiz. Hükümetin ve medyanın eyleme yaklaşım tarzı toplumsal gerilimi arttırmaktan başka bir işleve sahip değildir.

Bedenlerini ölüme yatıran bu insanların eylemi sonuç olarak ulus devletin inkârcı mantığının ürünüdür. Eyleme konu olan talepler asgari insan haklarının gereği olan taleplerdir, buna rağmen iktidarın ve ona bağlı medyanın, eylemin örgütün elini güçlendirdiği, örgüt tarafından siyasi malzeme yapıldığı türünden açıklamaları karşılık bulmamaktadır. Bu eylemin PKK’nin elini güçlendirdiği yönündeki açıklamalar da anlamsız kalmaktadır. Çünkü örgütün elini güçlendiren bizzat bu temel hakların engellenmesidir. Dolayısıyla hükümet eylemi yapanları/yaptıranları eleştirmek yerine özelde bu eyleme genelde Kürt meselesine yaklaşımını tekrar gözden geçirmelidir.

Bu bağlamda hükümete bu yaşanan hayati mevzua karşı kör ve sağır kalmaktan vazgeçip ölümlerin önüne geçecek siyasi ve insani adımları atmasını; örgüte de daha fazla kişinin durumu geri döndürülemez noktaya gelmeden eylemi sonlandırmasını öneriyoruz. Bilgi ve Düşünce Derneği ve Özgür Eğitim-Sen Bingöl Temsilciliği olarak ölüm oruçlarının da gündeme gelmesine neden olan Kürt sorununun adil çözümü konusunda, ilgili tüm kesimlere inisiyatif alma ve daha fazla olumsuz sonuçlar doğurmadan çözüme yönelik diyalog ve müzakere çağrısında bulunuyoruz.

Bilgi ve Düşünce Derneği

Özgür Eğitim-Sen Bingöl Temsilciliği

 

Bir cevap yazın