Mazlumder’den idam tartışmasına tepki

MAZLUMDER Genel Başkanı Ahmet Faruk ÜNSAL, Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN’ın idam cezalarına ilişkin yaptığı değerlendirmeler nedeni ile basın açıklaması yapmıştır.

Basın Açıklaması Metni;

Türkiye’de yaşanan siyasal gelişmeler, ülkenin bir bölgesinde süren ama adı konulmayan savaş hali, açlık grevlerinin oluşturduğu siyaseten tıkanma ve bloklar arasında artan gerginlik siyasal iktidarın “Ölüm Cezası”nı tartışmaya açmasıyla yeni bir boyut kazanmıştır.

Geçmişi gayri meşru siyasi idam kararlarıyla dolu olan kamu otoritesi, devletin bekası için gerektiğinde suç üreterek ve devleti korumakla görevli olduğunu zanneden yargıcıları da kullanmak suretiyle bugüne dek yüzlerce hayatı zulmen idama göndermiştir.

İdam cezasının dini/ahlaki/insani olup olmaması veya kabul edilip edilmemesi gibi teorik bir tartışmaya girmeksizin, uygulamada bu cezanın devlet tarafından muhaliflere yönelik bir baskı ve sindirme unsuru olarak kullanıldığı unutulmaması gereken bir tarihi gerçekliktir.

Başvekil Adnan Menderes ve arkadaşlarının bir siyasi hesap adına idam edilmesi, darbe dönemlerinde sağcı ve solcu gençlerin temsil ettikleri tabana mesaj vermek için idam edilmeleri, toplum vicdanında kabul görmediği gibi; infazların asıl gayesinin devlet otoritesini kullanan “seçkinlerin” idamlar yoluyla saltanatlarını / iktidarlarını tahkim etmek olduğu bilinmektedir.

Siyaset kurumuna düşen asli görev, çözümünü erteledikleri sorunların karmaşıklaştırdığı ve ağırlaştırdığı siyasi ve toplumsal açmazların baskısı altında idamı gündeme getirmek değil, sorunları adil ve evrensel değerlere uygun olarak çözmektir.

Basına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Ahmet Faruk ÜNSAL

MAZLUMDER Genel Başkanı

Bir cevap yazın