Akyazı’da 307. hafta başörtüsü eylemi

İnanç özgürlüğünün temel bir insan hakkı olduğu düşünüldüğünde mevcut yasa ve yönetmeliklerin baskıcı ve yasakçı karakterden kurtulmasının zamanı çoktan gelmiştir.

Yıllarca başörtülü kızlarımıza her türlü zulmü reva gören sistemin nispeten değişmesiyle kısmi bir özürlük ortamı sağlansa da hepimiz biliyoruz ki bu açılımlar hukuki olarak güvence altında değilse rahatlıkla yeni ihlallere kapı aralayabilir.

Üniversitelerde büyük ölçüde ortadan kalkan yasaklar kamuda devam etmektedir. Dolayısıyla okulunu başörtülü olarak bitiren kızlarımızın inançlarına uygun çalışmasının önündeki engeller varlığını sürdürmektedir. Oysa yapılan birçok halkoyu araştırması bu haksızlığın giderilmesi gerektiğini ortaya çıkarmaktadır.

Örneğin TESEV tarafından yapılan son araştırmaya göre halkın yüzde 76,3’ü “Kamuda isteyen örtünebilir” demektedir. CHP’lilerin bile yüzde 48’inin yasağa karşı olduğu ifade edilmektedir. Gerçi asıl olan özgürlüktür ve bu tür anketlerde hangi sonuç çıkarsa çıksın bireysel özgürlükler yasaklanamaz. Ancak hükümetin bu tür kamuoyu araştırmalarından çıkan sonuçları ve halkın isteklerini de dikkate alması ve kamudaki başörtüsü yasağını biran önce kaldırması gerekmektedir.

Devam eden bir başka inanç özgürlüğü sorunu da lise ve üniversitelerdeki cami ya da mescit meselesidir.12 yıla çıkan zorunlu eğitimle birlikte ibadetlerini yerine getirmek isteyen ortaokul ve lise öğrencilerinin yanı sıra üniversitelerdeki binlerce öğrencimize ibadet edebilecekleri bir mekan tahsis edilmemektedir. Yeni açılan çok sayıda imam-hatip lisemizin öğrencisinin okul bünyesinde veya okullarına yakın bir yerde namazlarını kılabilecekleri mescit veya cami bulunmaması dini özgürlüğü kısıtlayan ciddi bir problemdir. Aynı şekilde üniversitelerimizin tamamına yakınında ibadet yeri olarak bir yer tahsis edilmediği için öğrenciler büyük sıkıntı yaşamaktadır. Anayasa ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın genelgesi gereği, idareciler ibadetlerini yapmak isteyenlere yer göstermek ve bununla ilgili gerekli düzenlemeyi yapmak zorundadır. Buradan tüm yetkililere sesleniyoruz;

Lütfen Müslüman halkın inanç değerlerine uygun olarak eğitim kurumlarındaki ibadet özgürlüğünün sağlanması bakımından gerekli düzenlemeleri biran önce yapınız, yasakçı ve baskıcı uygulamalara son veriniz.

Önümüzdeki hafta cumartesi saat 12:30’da görüşmek üzere Allaha emanet olunuz.

Akyazı Adalet Ve Özgürlükler Platformu Adına

Mazlum der Akyazı sözcüsü

İrfan ALEMDAR

 22 – 12 – 2012

Bir cevap yazın