Konya 276. hafta başörtüsü eylemi

Rahman, Rahim, Allah’ın adıyla,

“Birbirlerine neyi soruyorlar?O büyük haberden (kıyametten) mi? Ki onlar onda ayrılığa düşmektedirler. Hayır, ilerde bilecekler. Hayır hayır, ilerde bilecekler. Biz yeryüzünü bir beşik yapmadık mı?Dağları da birer kazık kılmadık mı? Sizleri çift çift yarattık. Uykunuzu bir dinlenme yaptık. Geceyi bir örtü yaptık. Gündüzü de bir geçim zamanı yaptık. Üstünüze yedi sağlam bina (gök) çattık. İçlerine ışık saçan bir kandil astık. Yoğunlaşmış bulutlardan şarıl şarıl bir su indirdik. Onunla taneler ve otlar çıkaralım diye.Ve sarmaş dolaş bağlar bahçeler (çıkaralım diye). Kuşkusuz o hüküm günü kararlaştırılmış bir vakit olmuştur. O gün Sûr’a üflenir, bölük bölük gelirsiniz. Gök de açılmış, kapı kapı olmuştur. Dağlar yürütülmüş, serap olmuştur. Kuşkusuz Cehennem gözetleme yeri olmuştur. Azgınlar için son varılacak yer olmuştur.Orada çağlarca kalacaklardır.” (NEBE SURESİ 1-23 AYETLER)

Sevgili dostlar değerli basın mensupları;

Tutarsız mayalı bir gündem olarak insanların gündemine kıyametin girmiş olması sevindiricidir. İster efsaneler üzerine ister bilimsel verilere dayalı kurdular ile olsun kıyametin insan gündemi açısından konuşulmasını önemli buluyoruz.Hakikatten uzaklaşmış bilimin hurafe ile işbirliğinden meydana gelen garip kıyamet senaryoları inasnalrın kıyamete yönelik endişlerini gündeme getirmesi açısından önemlidir.

Kıyamet asla bir son değildir. Kıyamet müminler için imtihanın sona erip imtahan mekanının ortadan kaldırılırak nimet yurduna gidişin bir başlangıcıdır. Zalimler için ise büyük bir helak günüdür. Biz bütün zalimleri o dehşetli günün azabına karşı uyarıyoruz. Bu uyarıız hergün dipdiri ve taptazedir. Ne mutlu o gün kurtuluşa erenlere veyl olsun o günün dehşetini tadacak olanlara hiçbir zalim o günün azabından kurtulacak değildir.

Geçen haftalarda ülkemizi ziyaret eden Rusya Devlet başkanı ülkemizden ayrıldıktan sonra Rusya’da başörtüsünün yasaklanmasını talep etmiştir. Eskiden ülkemiz koministleri Rusya’ya gider ordan öğrendiklerini ülkemizde uygulamaya çalışırlardı. Bir grup da bunları kınamak için “koministler Moskova’ya” diye slogan atardı şimdi durum tersine döndü onlar baskıyı ve despotizmi artık Ankara’dan öğreniyorlar. Yakında Moskova’da özgürlük taraftarlarının “Yasakçılar Ankara’ya!” diye slogan attıklarını duyarsak hiç şaşırmamak gerekecek.

Mısır referandumu demokrasinin nasıl birşey olduğunu demokratların onu nasıl algıladıklarını göstermesi açısından gayet önemlidir. Referandumda eevet çıkmasına rağmen demokratların ve liberallerin hala hayır eylemleri yapması onların demokrasi algısının en büyük göstergesidir. Demokrasi demokratların işine geldiğinde iyi demokratların işine gelmediğinde kötü bir yönetim biçimidir.

Tarihin bir ibret levhası olduğu sonu kan ve zulümle bitecek heyecanların bulunmadığı tevhit ve adalet üzere kurulu bir dünyada yaşama umudu ile hepinizi 277. Haftada aynı yer ve saatte buluşmak üzere Allah’a emanet ederiz.

KONYA İNANÇ ÖZGÜRLÜKLERİ PLATFORMU

09 SAFER 1434 22 / 12 / 2012

Bir cevap yazın