Köprüler ve Otoyollar Halk’ındır Satılamaz!

Kapitalizmle Mücadele Derneği, Topkapı Ülker fabrikası önünde toplanarak basın açıklaması yaptı. Eyleme Tiyatrocu Ulvi Alacakaptan, İlahiyatçı yazar İhsan Eliaçık da katıldı.

Basın açıklamasına destek vermek üzere gelen yazar İhsan Eliaçık yaptığı konuşmada “Herkesin gelip geçtiği köprüler ve otoyollar herkese aittir. Ve geliri de herkese ait olmalıdır. İçimizden sadece zenginler arasında dönüp dolanan tahakküm aracı olmamalıdır. Haşr Suresinin 7. ayetinde bu yasaklanır. Köprü ve otoyollardaki bütün gişeler yıkılmalıdır. Hiç olmazsa bir yoksullar vakfı veya evsizler inisiyatifi oluşturarak gelirleri onlara devredilmelidir. O zaman vatandaş köprüden geçerken verdiği 3 liranın bir yoksulun evine tuğla olduğunu düşünerek verir. Bunu da mı yapamıyorsunuz?”

Eliaçık, başbakanın ekonomi ile ilgili pembe tablolar çizmesini de eleştirerek verdiği ekonomik büyüme rakamları için “ Firavun ‘un sihirbazları” benzetmesini yaptı.

Ardından Antikapitalist Müslümanlar adına Fatma Doğan basın bildirisini okudu.

Basın açıklamasının tam metni şöyle:

KAPİTALİZMLE MÜCADELE DERNEĞİ

Köprüler ve Otoyollar Halk’ındır Satılamaz.

BASINA ve KAMUOYUNA

2002 yılından beri müslüman halkın oylarıyla iktidar olan AKP dönemini yaşıyoruz. Geldiği günden beri, uyguladığı neoliberal politikalarla, kamuya yani halka ait olan ne varsa yabancı yerli sermaye gruplarına özelleştirme adı altında peşkeş çeken AKP iktidarı, son olarak da köprü-otoyol ihalesiyle birlikte Koç ve Ülker Grubuna halkın varlıklarını satmaktadır.

Devletin otoyol ve köprülerden elde ettiği 1 yıllık gelir 732 milyon 681 bin 161 lira iken, ihaleyi alan Koç ve Ülker ortaklığı 25 yıl boyunca yalnızca 5,7 milyar dolar ödemeyi 4 yıla yayarak yapacaktır.

Bu satış aynı zamanda otoyol ve bağlantı yolları üzerindeki hizmet tesisleri, bakım ve işletme tesisleri, ücret toplama merkezleri diğer mal ve hizmet üretim birimleri ile varlıklarını da kapsamaktadır.

AKP Hükümeti son 25 yılda Türkiye’de yapılan özelleştirmelerin %80′ ini 2002-2012 yılları arasında tek başına yapmıştır. Daha önce yapılan Telekom ve İDO özelleştirmelerinin Halka maliyeti ortada iken ihale yoluyla kamu mülkünü, toplumun geneline yayılmasını değil de belirli ellerde toplanmasını sağlayan AKP Hükümetinin politikalarına itiraz ediyoruz.

Müslüman halkımızın temel dayanağı olan kitabımız Kur’an üzerinden iktidarı uyarıyoruz:

“O GELİRLER, İÇİNİZDEN YALNIZ ZENGİNLER ARASINDA DÖNÜP DOLAŞAN BİR DEVLETE DÖNÜŞMESİN…” (HAŞR:7)

Yapılan ihale sonucu 28 Şubatın zıt kutupları Koç – Ülker grubu menfaatleri doğrultusunda bir araya gelmiş ve ortak çıkarları uğruna, ideolojik farklılıklarını bir kenara atarak, halkı devlet eliyle sömürmek için güçlerini birleştirmişlerdir.

28 Şubat sürecinde kışlaya ürünleri alınmayan Ülker, şimdi ne oldu da Ordu ve Statükonun güdümünde hareket eden Koç ile birlikte olma gereği duymaktadır? Antikapitalist Müslümanlar olarak, gerçeğin üstünü örterek hareket edenlere kafir diyen kitabımızdan ilhamla konuşan Peygamberimizin bir hadisini hatırlatarak diyoruz ki; “KÜFÜR, YANİ SERMAYE TEK MİLLETTİR.” Çünkü biriken sermayenin içinde milyonlarca yoksul ve emekçi halkımızın alınteri, gözyaşı ve kanları saklıdır. Bu gerçeklerin üstünü örtmek için müslüman zengin olmalıdır gibi Kur’an dışı argümanlarla halkımızı kandırmak isteseler de biz kitabın ortasından konuşmaya devam edeceğiz.

“Allah, rızıkta kiminizi kiminize üstün kılmıştır. Fazla verilenler, rızıklarını ellerinin altındakilere aktarıpta hepsi onda eşit hale gelmiyor. Allah’ın nimetini mi inkar ediyor bunlar?” (NAHL 71.)

Müslümana düşen görev zengin olmak değildir. Zenginlikleri insanlar arasında eşitçe pay etmedir.

Biz Antikapitalist Müslümanlar olarak ister devlet, isterse de şirketler adına otoyollardan haraç toplanmasına karşıyız. Vergi kutsaldır denilip, insanların içtiği suyu bile vergilendirerek yapılan yollar, halkın kendi değerleridir.

Günümüzün, sözüm ona mütedeyyin iktidar ve sermaye oligarşisi, Kureyş’li müşriklerin, Kutsal Hac mevsiminde gelen insanlardan aldığı hediyeleri Tanrı’lar adına kabul edip, sonra onları kendi aralarında pay ettikleri gibi davranmaktadır; Şimdi de devlet kutsiyetinde halkı soyan ve sonra bu gelirleri bir kaç sermayedara pay edenler, Peygamberin Kabe’de ki putları ve oligarşiyi yıkarak, gelirleri insanlar arasında eşitçe paylaştıran mücadelesiyle karşı karşıya kalacaklarını unutmasınlar:

“BİZ ZAAFA UĞRATILMIŞLARI YERYÜZÜNDE ÖNDERLER KILMAK İSTİYORUZ.” (KASAS 5.)

Sınırsız ve sınıfsız bir cennet ideali olan Antikapitalist Müslümanlar, otoyollarda ki bütün gişelerin kaldırılmasını ve halkın özgürce seyahat etmesinin gerekliliğine inanırlar. Allah’ın arzı geniştir, kimse turnikelerle daraltamaz…

ALLAH, EKMEK, ÖZGÜRLÜK..

www.adilmedya.com

 

Bir cevap yazın