İslami STK’lar: Barış için atılan adımların yanındayız

Akabe Vakfı, AKDAV, AKV, Anadolu Öğrenci Birliği, Anadolu Platformu, Dünya Yayınları, Fatih Akıncıları, Hikmet Vakfı, İnsan ve Medeniyet Hareketi ve MAZLUMDER İstanbul Şubesi tarafından gerçekleştirilen basın toplantısında ilk olarak konuşan MAZLUMDER İstanbul Şube Başkanı Cüneyt Sarıyaşar, basın toplantısı ile hem barış görüşmelerine desteklerini belirtmeyi hem de bu süreci akamete uğratacak provokasyonlara dikkat çekmek istediklerini söyledi.

Anadolu Platformu, AKDAV ve Anadolu Öğrenci Birliği adına konuşan Ahmet Çamurluoğlu ise barış görüşmelerinin toplumun hayrına olduğunu düşündüklerini söyleyerek “Bu kangrenleşmiş bir sorundur. Sorunun çözümü taraflara acı verebilir ama hiçbir acı bu ülkenin gençlerinin canından daha kıymetli değildir. ” dedi.

Fatih Akıncıları’ndan Mehmet Şahin de bir konuşma yaparak “Bu sorun sadece barış görüşmeleri ile çözülmez. Bölgedeki tüm katmanlar hesaba katılmalı, STK’lar ile işbirliği yapılarak, eline bir şekilde silah almış insanların barışa yanaşması için bir takım adımlar atılmalı. Eline silah almış insanlar geri döndüklerinde ağırlaştırılmış müebbet hapisle yargılanacaklarsa bu insanları barış masasına oturtamazsınız. Bu gerçekleri görerek hareket etmek zorundayız. Bu süreçte önemli bir adım olarak genel af da getirilmelidir. Aksi takdirde barış görüşmelerinden beklenen sonuç alınamayacaktır” dedi.

Şahin’in ardından Hikmet Vakfı ve Akabe Vakfı adına konuşan Nejat Şendur ise Hükümetin Kürt halkına temel hak ve özgürlükleri, eşit vatandaşlık haklarını vermesi, tüm bunların anayasada da yer alması gerektiğini söyledi. Şendur, “Barış görüşmelerinden büyük beklentiler var. Toplumun önemli bir kesimi bu sürece sıcak bakıyor” dedi.

ORTAK BASIN AÇIKLAMASI METNİ

BARIŞA YÖNELİK GÖRÜŞMELERİ DESTEKLİYORUZ!

Türkiye’nin son otuz beş yılına derin bir şekilde etki eden ve elli binden fazla insanın hayatına mal olup ciddi toplumsal kırılmalara neden olan Kürt Sorununda çözümün askeri yöntemlerle sağlanamayacağı açık bir şekilde ortaya çıkmıştır. Problemi salt asayiş sorununa indirgemek, hem ödenen bedelin ağırlaşmasına hem de gelecek nesillere miras olarak unutulması çok zor acılar bırakılmasına neden olmaktadır.

Son günlerde Türkiye gündemine yansıyan görüşmelerin takdire şayan olduğunu vurgular, bundan sonraki süreçte yapılması gereken yegâne şeyin şimdiye kadar kapalı kapılar ardında sürdürülen görüşmelerin kamuoyunun bilgisi dâhilinde daha şeffaf ve cesur bir şekilde devam ettirilmesidir.

Bu kapsamda atılacak adımlar somutlaştırılıp kamuoyu sürekli bilgilendirilmelidir ki hem toplumun geniş kesimleri çözüme ortak olabilsin ve hem de süreci sabote etme imkân ve ihtimali olan iki tarafa ait güçlerin oyunları bozulabilsin.

İster devlet ister hükümet adına olsun neticede toplum adına yürütülmesi gereken bu barış sürecinin Adalet ve Hakkaniyeti esas alan bir çerçevede yürütülmesi zorunludur. Bu kapsamda yönetim işini üstlenenlere olduğu kadar sivil toplum örgütleriyle birlikte sağduyu sahibi herkese ve her kesime önemli sorumluluklar düşmektedir.

Mevcut çatışmalı ortamdan yerel veya küresel düzlemde maddi ve/veya siyasi olarak nemalananların ve bu sürecin akameti için çalışanların varlıklarının ve güçlerinin farkında olarak, atılan adımların yanında durduğumuzu ifade ederiz.

Adil Barış İçin Kardeşliğimizi İnşa edelim!

Akabe Vakfı – AKDAV – AKV – Anadolu Öğrenci Birliği – Anadolu Platformu – Dünya Yayınları – Fatih Akıncıları – Hikmet Vakfı – İnsan ve Medeniyet Hareketi – MAZLUMDER İstanbul Şubesi

 

Bir cevap yazın