Patriot Düzeni NATO Hesaplarına Hizmet Eder!

Türkiye’nin, Kuzey Atlantik Antlaşması’nın 4. Maddesi çerçevesinde NATO’dan talepettiği ve Aralık 2012’de nihai onay verilerek kurulması kararlaştırılan Patriot Hava Savunma Sistemi’nin yerleştirilmesi süreci başlatıldı.

Almanya’nın Kahramanmaraş’a, Hollanda’nın Adana’ya, ABD’nin Gaziantep’e yerleştireceği sistem ile NATO Kuvvetleri, son derece hassas bir zamanda hassas bir bölgenin jeostratejik kontrolünü de ele geçirme etme imkanına kavuşacaktır. Bu konuşlandırmanın, her ne kadar Suriye’de halen devam etmekte olan çatışmalardan kaynaklı risklere karşı savunma amaçlı olduğu Türkiye hükümetinin resmi kaynaklarınca belirtilse de, sürecin bizatihi kendisi ve olası sonuçları son derece sorunludur.

Suriye’deki mevcut duruma NATO bünyesinden gelecek herhangi bir müdahale ihtimali; en azından uçuşa yasak bölge ihdası ve bu bölgenin NATO kontrolüne verilmesi gibi olasılıklar bölgenin Batı kaynaklı bir emperyal taarruza veya en azından kontrole açılması riskini ihtiva etmektedir.

Bu durum, Türkiye’nin ve daha geniş anlamda bölgenin mevcut ve gelecekteki durumuna dair haklı bir endişe kaynağıdır. Böylece gerek bölge ülkelerinin bir birleriyle olan ihtilaflarının istismar edilmesine, gerekse de kendi iç ihtilaflarının çözülmemesi, derinleşmesi ve bölgesel mahiyete dönüşmesi için birbirlerinin işlerine karışma basiretsizliğinin körüklenmesine uygun bir vasat oluşmuş olacaktır.

Özetle, NATO Kuvvetlerince yapılacak olası bir istihbari ve/veya askeri operasyon, bölgedeki durumu daha da vahimleştirecek; kaos ve şiddeti daha da yayacaktır.

Sonrası ise etnik ve/veya mezhep kökenli bir ayrışma ve çatışma ortamının oluşması olacaktır.

MAZLUMDER, Suriye meselesinde, mevcut rejimin zalimliğini ve bu zulme açık ya da suskun kalmak suretiyle destek verenleri kınamakta, emperyal bir müdahale ortamı ve zeminine de karşı çıkmaktadır.

MAZLUMDER, hangi saikle olursa olsun, içeriği işgalci/sömürücü ülkelerce doldurulmuş bu gibi adımların halkların çektiği acılara merhem olmak bir yana, acıları daha farklı boyutlara yaymak gibi bir sonuca hizmet edeceği endişesini güçlü bir şekilde taşımaktadır.

Bu bağlamda, MAZLUMDER, son derece tehlikeli bir süreç inşa etme potansiyeli barındıran NATO’nun Türkiye topraklarında kuracağı Patriot sisteminin karşısında durduğu ilkesel pozisyonunu bir kez daha vurgulamakta ve tüm kamuoyunu bu mesele karşısında duyarlılığa davet etmektedir.

Ahmet Faruk ÜNSAL

MAZLUMDER Genel Başkan

Bir cevap yazın