Konya 278. hafta

KONYA İNANÇ ÖZĞÜRLÜKLERİ PLATFORMU 278. hafta basın açıklaması platform adına Fatih Altıparmak tarafından yapılmıştır.

Rahman, Rahim, Allah’ın adıyla, “Ey insanlar! Doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Ve birbirinizle tanışmanız için sizi milletlere ve kabilelere ayırdık. Muhakkak ki Allah yanında en değerli ve en üstününüz O’ndan en çok korkanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir, herşeyden haberdar olandır.” (Hucurat Sûresi, 13. Âyet.)

Sevgili dostlar değerli basın mensupları;

Araplık ne Türklük kalacak aç gözünü! Dinle Peygamber-i zişânın ilâhi sözünü!

Ayrılık hissi nasıl girdi sizin beyninize? Fikr-i kavmiyeti şeytan mı soktu zihninize?

Mehmet Âkif ERSOY

Kavmiyetçi bir yaklaşımın tabii sonucu olan kürt meselesi diye adlandırılan kanlı problem bugün apayrı bir noktaya gelmiştir. Bizim kanaatimize göre meselenin adı kürt meselesi değildir. Kavmiyetçilik meselesidir. Bunun sorumlusu sadece kürtlerde değildir. Ana sorumlu kavmiyetçiliği bir ideoloji haline getirip ümmetin önüne süren kafadır.

Ümmetin devletini yıkan da bu kafadır. Bu kafa 70 yıldır dökülen kanların ana sorumlusudur. Kan ve gözyaşının tek sebebidir. Kavmiyetçilik meselesinin tabii sonucu olan şiddet, tarafların birbirlerine haksız yere uyguladıkları şiddettir. Zaman içerisinde bu şiddet terörize olmuş, silahlı kuvvetlerin çatışmasına dönüşmüştür. Düşük şiddetli savaş konumuna ulaşan bu terörize olayı ülkenin önemli sorunlarından biri haline gelmiştir. Bugün tarafların birbirlerine konuşabilir düzeye gelmiş olması geçmişin hatalarından ders almak şeklinde sonuçlanacak ise iyi bir başlangıçtır.

Hükümet yetkilileri ile örgütün baş sorumlusunun müzakere ediyor olması kanın durması umudu doğurması açısından önemlidir. Fakat tarafların kavmiyet esaslı anlayışları var oldukça sorunun çözülebilmesi mümkün değildir. İsimler, kurumlar, örgütler değişebilir fakat soruna kaynaklık eden anlayış var oldukça sorun çözülemez. Silahların bırakılması üzerinden başlayan müzakereler kanın durması açısından önemli olsa da problemin kaynağına inilemeyeceğinden dolayı çözümde de önemli bir rol oynayamayacaktır. Çözümün başlangıcı kavmiyetçi anlayışların terkinden geçer.

Allah’ın insanlar için koyduğu ana prensiplere uyulmadığı müddetçe bu problemlerin çözümü mümkün olmayacaktır. Çözüm ilmi ilahiye, vahye tabii olmaktan geçer bu böylece bilinip Kuran eksenli çözüm arayışlarına gidilmelidir. Yoksa çabalar beyhude olacaktır.

Ülkemizin kanayan yaralarından biri olan başörtüsü meselesi yeni kılık kıyafet yönetmeliğinden sonra yeniden daha çok gündeme gelmeye başladı. Meslek örgütlerinin çalışanların başörtüsü ile çalışabilme talepleri ve bunu gündeme getirmelerini destekliyoruz. Meslek örgütü olmaları sebebiyle bu meselenin çalışanlar açısından değerlendiriliyor olmasını da anlayışla karşılıyoruz. Fakat bu mesele sadece çalışanların haklarını ifade eden bir mesele değildir. Tüm inanan insanların haklarına yönelik yapılmış bir zulümdür.

Başörtüsü hiçbir ön şart ve koşul olmaksızın alan sınırlandırmasına gidilmeksizin hayatın her alanında serbest olmalıdır. Kimsenin İslam’ın emirlerine sınırlandırma ve şart getirme hakkı yoktur. İslami mücadelenin emektarlarından uyanış ve direniş öncülerinden Davut ÖZGÜL kardeşimiz hayatı onur ve şerefle tamamlamış rahmet-i rahmana kavuşmuştur. Kendisine rahmet, yakınlarına ve sevenlerine sabr-ı cemil niyaz ederiz.

Tarihin bir ibret levhası olduğu sonu kan ve zulümle bitecek heyecanların bulunmadığı tevhit ve adalet üzere kurulu bir dünyada yaşama umudu ile hepinizi 279. Haftada aynı yer ve saatte buluşmak üzere Allah’a emanet ederiz.

KONYA İNANÇ ÖZGÜRLÜKLERİ PLATFORMU

23 SAFER 1434 05 / 01 / 2013

 

Bir cevap yazın