Konya 283. hafta

Rahman, Rahim, Allah’ın adıyla

“Rabbim bana adaleti emretti. Her mescidde yüzünüzü O’na doğrultun ve dini yalnız kendisine has kılarak O’na yalvarın. İlkin sizi yarattığı gibi yine O’na döneceksiniz.” (O) bir topluluğu doğru yola iletti, bir topluluğa da sapıklık hak oldu. Çünkü onlar, şeytanları Allah’tan başka dostlar tuttular ve kendilerinin de doğru yolda olduklarını sanıyorlar.”

(ARAF SURESİ 29-30. AYETLER)

KONYA İNANÇ ÖZGÜRLÜKLERİ PLATFORMU 283. HAFTA BASIN AÇIKLAMASI

Sevgili dostlar değerli basın mensupları;

Muğlaklıklar üzerine kurulu bir dünyada yaşıyoruz. Üzerinde anlaşamadığımız ittifak edemediğimiz bir dil ile konuşuyoruz. Biri can dediğinde diğeri çor anlıyor , biri çor dediğinde başkası çorak anlıyor.Bu karmaşanın üzerinden siyaset belirleniyor. Sonra dileyen dilediğini bu kavramlar üzerinden bazen başına taç ediyor bazen de düşman ilan edip onunla savaşıyor ve onu yok etmeye çalışıyor.

Karmaşa üzerine kurulu dünyanın en karışık ve en anlaşılmaz en suistimale uygun kelimesi kanaatimizce terör ve terörizmdir. Kimine göre özgürlük mücadelesi olan şey başka birine göre terörizm,kimine göre adalet savaşcılığı bir başkasına göre terördür.

Birilerinin milli mücadele dediğine bir başkası terörizm diyor.Birileride şurada terörizm dediği şeyi başka yerde özgürlük mücadelesi diye adlandırıyor.Kendisi yapınca demokrasi ve insan hakları götürme diye adlandırıyor. Başkası yapınca terörizm oluyor.

Terör nedir? Terörist kimdir? Terörizm neye denir? Bu soruların cevabını amerikaya, israile ve onların işbirikçilerine göre belirleyeceksek yeryüzünde iyi, güzel, doğru, hak ve adalet üzere mücadele edenlerin hepsini terörist diye nitelendirmemiz gerekecek. Fakat bu taraftan baktığımızda amerika israil ve yandaşlarından başka terörist bulmakta zorlanıyoruz. Hatta bulamıyoruz.

Yeni onaylanan terörizmi destekleyenleri cezalandırma yasası zalimin elinde mazlumlara yönelik bir saldırı aracı olacak nitelikte olan bir yasadır. Bu yasa öncelikle insanların hür iradeleriyle kabul edilmiş bir yasa değildir.

Bu yasa emperyalistlerin dayatması sonucunda esir edilmiş kişilerin, vicdanlarının tutsak olduğu insanların kabul ettiği bir yasadır.

Bu yasayı kabul etmeme ve onaylamama gibi hakları bulunmayan bu insanların yasama mevkinde bulunmaları ve bu anlayışa mahkum yasama mevkii büyük bir talihsizliktir. Bu yasa ile amerikanın, isarilin ve tüm emperyalist güçlerin terör listesine aldığı her anlayışa verilecek olan destek yasaklanmakta ve onlara yönelik şiddetli yaptırımlar getirilmektedir.

Bu yasa ile yetimlerin gözyaşını silenlerin elleri kırılmakta, mazlumların yanında duranların ayaklarına pıranga vurulmaktadır. Bu yasa ile taşlar bağlanmakta köpekler salıverilmektedir.

Tüm yardım kuruluşları, iyilik hareketleri, özgürlük mücadelelerine destek veren herkes, emperyalizm karşıtları, küresel işgal muhalifleri vs.hepsi suçlu sayılmakta ve onların eli kolu bağlanmaktadır.

Bu yasanın yetkili mercilerce onaylanması işlenecek olan cürme ortak olmak anlamına gelecektir. Bu yasayı çıkaranları ve onaylama makamında olanları adli ilahi önünde uyarıyoruz.

Allah’tan korkun!

Amerika ve yandaşları sizin rabbiniz değildir. Sizler de onların her emirlerine uyacak kulları değilsiniz. amerika ve yandaşları adaletin, iyinin ve doğrunun yanında olmayı terörizm olarak nitendiriyorsa şunu bilsinler ki biz onların katında terörist diye anılmaktan şeref duyarız. Emperyalizme, zulme, işgallere karşı durmak teröristlik ise ELHAMDÜLİLLAH HEPİMİZ TERÖRİSTİZ.

Allah katında ise kan dökücülerden, işgalcilerden ve tevhidin dşmanlarından daha zalim kimse yoktur.Ve onlar için şiddetli bir azap vardır. Müslüman halkımız amerikanın istekleri doğrultusunda şekilllendirilen bu yeni yasa ve bu çizgide şekilllendirilecek gibi görüken yeni yasalara karşı gereken hassasiyetleri göstermelidir.

Müslüman kamuoyundaki kanaat önderleri, cemaatler ve gruplar hükümete endekslenmekten vazgeçip kendi inançlarını ve inanç değerlerini yeniden hatılamalı ve adaletin yanında olma erdemini dünyevi menfaatler için terketmemelidir.

Tarihin bir ibret levhası olduğu sonu kan ve zulümle bitecek heyecanların bulunmadığı tevhit ve adalet üzere kurulu bir dünyada yaşama umudu ile hepinizi 284. Haftada aynı yer ve saatte buluşmak üzere Allah’a emanet ederiz.

KONYA İNANÇ ÖZGÜRLÜKLERİ PLATFORMU

28 REBÎ’UL-EVVEL 1434 09 / 02 / 2013 

Bir cevap yazın