Konya 284. hafta

Rahman, Rahim, Allah’ın adıyla

“İman edenler, Allah yolunda savaşırlar. İnkâr edenler de tağut yolunda savaşırlar. O halde siz şeytanın taraftarlarına karşı savaşın. Çünkü şeytanın hilesi zayıftır.” (NİSA SURESİ 76. AYET)

KONYA İNANÇ ÖZGÜRLÜKLERİ PLATFORMU 284. HAFTA BASIN AÇIKLAMASI

Sevgili dostlar değerli basın mensupları;

Terör ile mücadele gündemi ile eş zamanda çıkartılan terörizmi önleme yasası muğlaklığını korumaya devam ediyor. Başbakan bir takım sivil toplum örgütlerine bu işten hiçbir suretle zarar görmeyeceklerinin garantisini veriyor. Tedbirleri aldıklarını ifade ettikten sonra “bu işin teminatı benim” diyor. Ve bu kanunun belirgin çevrelere yönelik olarak uygulanacağı sinyalini veriyor. Oysa başbakanın kendisi belirgin çevreler için çıkarılmış fakat sonradan herkesin mağdur edildiği pek çok yasadan çok çekmemiş miydi?

Geçmişte 312,163 vb. maddeler konjektüre göre herkese zarar vermemiş miydi? Ülkenin idam edilen tek başbakanı da kendi ekibi tarafından başkalarına yönelik çıkartmış olduğu kanunlar ile suçlu bulunmamış mıydı?

Tehlikeli ve sonu nereye varacağı belli olmayan işlerin bireysel teminatlar ile geçiştirilmesi ancak siyasal bir refleks ve günü kurtarma aksiyonu olarak değerlendirilebilir.

Bir takım çevrelerin ilgili yasaya karşı hala sessizliğini koruyor olması başbakanın bu teminatından dolayı mıdır? Bilinmelidir ki, siyasal ölümlerin pek çoğu bize dokunmayacağı düşünülen yılanların bin yıllık hayatlarındaki ısırıklarından dolayıdır.

Bu yasa ile infak, dayanışma ve yardımlaşma kardeşlik bilinci, insanlık onuru, ameriKANın çıkarlarını koruma adına söyleyeceği iki cümle ile ipotek altına alınmaktadır.

Mevcut hükümetin bu ipoteğin uygulayıcısı konumuna düşmesi, sahibinin sesi görüntüsü vermesi utanç verici bir durumdur. Bazılarının namus meselesi olarak gördükleri ve kendi varlıklarını bu problemin çözümüne adadıklarını ifade ettikleri halde, hala başörtüsü yasağı zulmü devam etmektedir. 4

yıl takviyeli 8 yıllık kesintisiz sorunlu(!) zorunlu eğitim sürecinde sayıları milyonlara varan kızımız bu zulümle karşı karşıyadır. Ve benzeri değişik alanlardaki zulümlerde hala devam etmektedir. Bu meselenin çözümüne kendilerini adayanların da hala vaadden başka yaptıkları birşey yoktur.

Başörtüsü yasağı önşartsız, alan sınırlandırması yapılmaksızın biran önce kaldırılmalıdır. Başörtüsü -Allah’ın yasaklanmış diğer emirleriyle birlikte- önşartsız, koşulsuz ve tahdit edilmeksizin özgür olmalıdır.

Farklı etnik yapıların dinlerin, anlayışların birarada yaşamasının mabedi gibi gösterilmeye çalışılan Hindistan’da sırf Keşmirli bir müslüman olmasından dolayı adil bir yargılanma olmaksızın Afzal Guru’nun delilsiz bir şekilde idam edilmesi ve cenazesinin Müslüman topluma verilmemesi Müslümanlara yönelik zulmün ulaştığı noktayı göstermesi açısından önemlidir.

Dün Keşmir halkının Afzal Guru için cenaze namazı kılmalarını engellemek için Keşmir’de sokağa çıkma yasağı uygulanmıştır. Keşmirin Müslüman halkı bu yasaktan dolayı hem Cuma namazlarını hem de cenaze namazını ifa edememişlerdir. Ümmetin bu gözüyaşlı coğrafyasının zalimlerin insafına terk edilmeyeceği bilinmelidir.

Keşmir bir islam toprağıdır. Zalim Hindistan’ın işgali altındadır. Şehitlerinin bereketi ile şehadet ayı diye anılmaya başlanan bu ayda tüm şehitlerimizi ve özelde Keşmir şehitlerini selamlıyoruz. İslam ümmetinin ortak şiarı, şehitlerin yolunu sürdürmek olacaktır.

Tarihin bir ibret levhası olduğu sonu kan ve zulümle bitecek heyecanların bulunmadığı tevhit ve adalet üzere kurulu bir dünyada yaşama umudu ile hepinizi 285. Haftada aynı yer ve saatte buluşmak üzere Allah’a emanet ederiz.

KONYA İNANÇ ÖZGÜRLÜKLERİ PLATFORMU

6 REBÎ’UL-AHİR 1434 16 / 02 / 2013

 

Bir cevap yazın