Tokat 1 Mayıs: Adalet ve özgürlük mücadelemiz sürüyor!

2014_0501_1-mayis-tokat-1

2014 Yılında da 1 Mayıs için alanlara çıkan TOKAD, Eğitim İlke-Sen, Tasfiye Dergisi ve Özgür Yazarlar Birliği düzenledikleri eylem ve yürüyüşle bir kez daha adalet ve özgürlük taleplerini dillendirdiler.

Yürüyüşten önce Yeraltı Çarşısı üzerinde gerçekleştirilen eylemde İşçi-Der Temsilcisi Çetin YILDIRIM selamlama konuşması yaparken Eğitim İlke-Sen üyelerinden Şinasi Uludoğan 4/C’lilerin sorunlarını ve yaşadıkları mağduriyetler hakkında konuştu.

Topluluk adına basın açıklamasını ise Eğitim İlke-Sen Genel Mali Sekreteri Yunus AKKOÇ okudu. AKKOÇ  açıklamasında 1 Mayısın insanoğlunun adalet ve özgürlük mücadelesinin en kıymetli günlerinden biri olduğunu, hayatı kıskacına alan kapitalist kuşatmaya insanın verdiği mücadelenin sembolü sayıldığını vurguladı.

Yunus AKKOÇ, kapitalist politikaların hayatın bütün alanlarını yağmaladığını vurguladı. “Yoksulların, ezilenlerin, sömürülenlerin yanında Hakkın ve hakikatin sesini yükselteceğiz! Bizi Allah ile aldatanlara asla fırsat vermeyeceğiz!” şeklinde devam etti.

2014_0501_1-mayis-tokat-2

Basın açıklamasından sonra Gaziosmanpaşa Stadyumunun önünde bir araya gelen korteje katılarak Cumhuriyet Meydanına kadar bir yürüyüş gerçekleştiren topluluk eylem ve yürüyüş boyunca sık sık “Yaşasın Küresel İntifada, Esnaf batıyor sermaye büyüyor, Kahrolsun kapitalist yağma düzeni, İşçiler ölüyor sermaye büyüyor, Taşeron düzeni emekçinin düşmanı, Uyan diren özgürleş, Katil NATO Ortadoğu’dan defol, Mısır halkı yalnız değildir!, Tevhit adalet özgürlük, Başörtüsü özgürlük sancağımızdır, Katil ABD işbirlikçi AKP” gibi sloganlar attı, tekbir getirdi ve hep birlikte “Dağlardayız biz ovalarda” marşını söyledi.

Çok sayıda dövizin yanı sıra eylem ve yürüyüşte “Küresel Kapitalizme Karşı Küresel İntifada, Asgari Ücret Köleliktir, Kölelere Özgürlük, , Asgari Ücret Değil Hakça Bölüşüm Adil Paylaşım, , Kapitalist İfsada Kulun Kula Kulluğuna Hayır, Fekkü Ragabe Kölelere Özgürlük” gibi pankartlar taşındı.

Haber: Mustafa Özeke

2014_0501_1-mayis-tokat-3

Eylemde okunan basın açıklamasının tam metni:

1 MAYIS: ADALET VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELEMİZ SÜRÜYOR!

Sevgili dostlar,

Yine ve yeni bir 1 Mayısta kapitalist yağma ve talanın karşısına dikilmek için meydanlardayız!

Tabiatı, hayatı ve insanlığı yerel ya da küresel hiçbir ayrım yapmadan iliğine kadar sömürüp köleleştiren kapitalist ifsada dur demek için meydanlardayız!

Açlık sınırının çok çok altında, 846 lirayla yaşamaya mahkûm edilen milyonlarca asgari ücretlinin artarak devam eden köleliğine isyan etmek için meydanlardayız!

Marketlerde, mağazalarda, tekstil atölyelerinde, inşaatlarda asgari ücret bile alamayan, sigortasız çalıştırılan, kölelik standartlarının bile çok altında çalışmak zorunda kalan milyonların çığlığı olmak için meydanlardayız!

İşçileri sömüren, onları güvencesizliğe mahkûm eden taşeroncu politikalara karşı çıkmak için meydanlardayız!

Hırsların esir aldığı zengin hayatların arzularına köle edilerek iş cinayetlerinde katledilen emekçilere yapılan zulümleri ifşa etmek, yeni zulümleri engelleyecek direnişlere omuz vermek için meydanlardayız!

Sosyal devleti öldüren; sendikasızlığı, esnek ve güvencesiz çalışmayı dayatıp emeği ucuza kapatan, bir ucu 12 Eylülcülere, diğer ucu AKP iktidarına uzanan vahşi neoliberal politikalara karşı çıkmak için meydanlardayız!

Adalet talebiyle 1 Mayısta sokaklara çıkmak isteyen emekçileri meydanlardan kovmak isteyen, şehri onlara yasaklayan gücün karşısına dikilmek için meydanlardayız!

2014_0501_1-mayis-tokat-4

MİT, MEB, TİB, HSYK gibi yeni yasal düzenlemelerle oluşturulmak istenen yeni vesayet düzenine karşı çıkmak için meydanlardayız!

Şehirlerimizi azgın kapitalist yağmanın talanına açıp halkımızı kırdan süren; göğü delerek Rabbimize karşı ululanan binaların, arabaların cenderesinde insanlara can çekiştiren kent politikalarına karşı çıkmak için meydanlardayız!

Libya’dan Afganistan’a, Irak’tan Pakistan’a, Suriye’den İran’a kadar İslam halklarını, Ortadoğu’yu baştanbaşa esir etmek isteyen batılı emperyalistlere, onların kanlı jandarması terörist NATO’ya karşı onurumuzu ve ülkelerimizi savunmak için meydanlardayız!

Katil NATO’yu Malatya’dan, İzmir’den; em2014_0501_1-mayis-tokat-60peryalist ABD’yi İncirlik’ten söküp atmak için meydanlardayız!

Mısır’da, halkın sesini idam tehditleriyle kısmaya, onları terbiye etmeye çalışan katil ve zalim darbecilere karşı meydanlardayız!

Suriye halkını korkunç bir ateşe atan yerel ve küresel zalim güçlere karşı çıkmak için meydanlardayız!

 

Arkadaşlar!

Dünya, adalet ve özgürlük mücadelesinin arenası… İnsanın varoluşundan bu yana bu böyle! Biz vahiyden aldığımız referansla adalet ve özgürlük mücadelesinde saf tutmak için bir araya, yan yana, omuz omuza geldik.

1 Mayıs bizim için insanoğlunun adalet ve özgürlük mücadelesinin kıymetli günlerinden biridir. Hayatı kıskacına alan kapitalist kuşatmaya insanın verdiği mücadelenin sembol günlerinden biridir 1 Mayıs!

İnsanı köleleştiren; emeğini, inancını sömüren zalim ve fâsık güçlere karşı Müslümanlar olarak ezilenlerden yana olmak için meydanlardayız! Adaletin terazisinin ancak Kur’an’ın aydınlık dünyasını rehber edinerek doğrultulabileceğine inanarak meydanlardayız!

Arkadaşlar,

Kapitalist saldırı ne insanı sağlam bırakıyor, ne tabiatı! Rabbimizin Kur’an-ı Kerim’de, Rum suresinde ifade ettiği “İnsanların elleriyle yapıp ettiklerinden dolayı karada ve denizde fesat çıktı!”  hakikati, neoliberal kapitalist saldırganlığın egemenliğini ilan ettiği günümüzde daha net bir şekilde kendini göstermektedir.

Ancak biz İslami muhalefet ve mücadele umudunun her zaman mümkün olacağı inancıyla alanlarda, salonlarda, dergi ve kitap sayfalarında bütün gayretimizle yer almaya devam edeceğiz. Yoksulların, ezilenlerin, sömürülenlerin yanında Hakkın ve hakikatin sesini yükselteceğiz! Bizi Allah ile aldatanlara asla fırsat vermeyeceğiz!

Firavun’un karşısına köleleştirilen İsrailoğullarını kurtarmak azim ve kararlılığı ile dikilen Musa, Nemrud’un karşısına ateşe atılma tehdit ve cezasına rağmen müthiş iradesiyle dikilen İbrahim, Ebu Cehil’in karşısına “fekkü ragabe-kölelere özgürlük” şiarıyla yeni ve bambaşka bir adil dünya idealiyle dikilen Muhammed gibi yerel ve küresel zalimlerin karşısına dikileceğiz!

2014_0501_1-mayis-tokat-5

Arkadaşlar,

Sömürü ve zulüm politikaları çok boyutludur, kendi aralarında örgütlüdür. Her vesileyle örgütlenen bu zulüm ve sömürü politikalarına karşı ancak örgütlü direnişlerle karşı koyabiliriz.

Grevin, boykotun, eylemliliklerin gücünü, hak ve adalet üzere birlikte olmanın her türlü pratiğini zorlamalıyız. Şeytani egemen güçlerin kapitalizmin mü’minleri haline getirdiği insanları vahyin aydınlığında diriltme çabamızın ancak direniş alanlarını genişletip bereketlendirmekle mümkün olabileceğini unutmayalım.

2014_0501_1-mayis-tokat-7

2014’ün 1 Mayıs’ında, bu meydanlardan bir kez daha seslenerek bitirelim konuşmamızı:

Ey bütün mazlum ve mustazaf halklar,

Ey emeği, inancı, dili, ülkesi, havası, suyu, nesilleri ifsat edilip sömürülen, yağmalanan ezilen halklar,

Ey emperyalistlerin, kapitalistlerin kuşatmasında can çekişen halklar,

Gelin birlikte direnelim, Kur’an’ın rehberliğinde adil ve özgür bir dünyayı birlikte kuralım!

eğitim ilke-sen, tokad, özgür yazarlar birliği, tasfiye dergisi

Bir cevap yazın