Adalet Zemini Seçim Deklarasyonu

Seçim günü hızla yaklaşıyor. Giderek bozulan ekonomik ve siyasal ortamda bu seçim Türkiye için önemli bir kavşak noktası. OHAL ilanı sonrası daralmış olan siyaset alanının genişlemesi, bozulan ekonominin yeniden toparlanması için önemli bir fırsat. Cumhuriyet tarihinde ilk defa yeni bir sistem için Cumhurbaşkanı ve milletvekillerini seçeceğiz. Yasama için ayrı, yürütme için ayrı oy kullanacağız. Bu seçim sisteminde, belki de ilk defa yasama ve yürütmede farklı güç dengeleri oluşacak.

Adalet Zemininde bir araya gelen bizler, 24 Haziran seçimlerine, Türkiye’nin ekonomik ve siyasal sorunlarına çözümler üretecek bir fırsat olarak bakıyoruz. Bu topraklarda sadece bugün değil, yarın da barış, huzur ve refah içinde yaşamak istiyoruz. Bunun için de gittikçe artan kutuplaşma halinin ortadan kaldırılması, ekonomik ve siyasal sorunları çözme sanatı olan siyasetin güçlendirilmesi gerekiyor. Oyumuzu siyasetin güçlenmesi için kullanmalıyız. 24 Haziran seçimlerinin en olumlu sonucu, siyaset alanını genişletecek bir tablonun ortaya çıkması olacaktır. Siyasetin aşağıdaki taleplerimize cevap verebilmesinin, bu topraklarda yaşayan ve yıllardır mağdur olan insanlara nefes aldıracağını düşünüyoruz.

Bu bağlamda Cumhurbaşkanı ve milletvekili adaylarından taleplerimiz şunlardır:
• Toplumun tüm kesimlerini kucaklayan ve beklentilerini karşılayan demokratik, özgürlükçü yeni bir anayasa yapılması,
• HSK’da, yargıda bağımsızlığı, tarafsızlığı ve hesap verilirliği sağlayacak özerk bir işleyişi mümkün kılmak için yeni düzenlemeler yapılması,
• Cumhuriyet başsavcıları ve valiler gibi kamu görevlilerinin de seçimle belirlenmesi,
• Barış ve çözüm sürecine yeniden dönülmesi,
• OHAL’in kaldırılması,
• Göçmenlere mülteci statüsünün verilmesi, Suriye’de barışın temin edilerek dileyenlerin ülkelerine geri dönmesinin sağlanması,
• Dolaylı vergilerin azaltılarak vergi adaletinin sağlanması,
• Siyasetteki kutuplaştırıcı ve cinsiyetçi dilin değiştirilmesi,
• Toplumsal şiddetin her çeşidiyle mücadele edilmesi,
• Haksız işten çıkarmalarda işe iadelerin hızla sağlanması,
• Sendikal hakların güvenceye kavuşturulması,
• Asgari ücretin vergiden muaf tutulması ve artırılması,
• Anadilde eğitim hakkının anayasal güvenceye kavuşturulması,
• Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, Avrupa Yerel Yönetimler Sözleşmesiyle ilgili koyulan çekincenin kaldırılması,
• Tüm devlet kurum ve kuruluşlarının Sayıştay tarafından denetlenmesi,
• İş güvenliği, kadın ve çocuk hakları konusunda somut adımlar atılması.
• Dış politikanın barış, diyalog ve eşitlik ilkelerine dayanması, çatışmacı değil, uzlaşmacı, uzlaştırmacı ve arabulucu politikaların gerekli olması.

Adalet Zemini olarak yukarıda vurguladığımız politik taleplerin benimsenmesinin toplumsal yarılmayı gidermek ve kopan parçaları birbirine yeniden teyelleyebilmek için önemli bir fırsat oluşturacağı kanaatindeyiz. Oy kullanacak herkese, bu taleplere sahip çıkan adayları tercih etmelerini öneriyoruz. Bu seçimlerde Adalet Zemini içerisinde aktif olarak yer almış isimlerden, değerli dostlarımız Ömer Faruk Gergerlioğlu, Cihangir İslam ve Ahmet Faruk Ünsal üç farklı partiden milletvekili adayı olmuşlardır. Bulundukları yerde Adalet ilkelerinden taviz vermeden gayretle çalışacaklarına eminiz. Yollarının açık, girişimlerinin hayırlı olmasını diliyoruz.

Özgürlük ve adalet mücadelesinde her zaman ön saflarda bulunan bu isimlere destek verilmesinin, adalet arayışlarının önünü açacağına inanıyoruz. Türkiye’nin mutlu yarınlara ulaşmasının önündeki en büyük engelin 24 Haziran seçimleri ile birlikte bertaraf edileceğine, halkın iradesinin demokrasi ve özgürlükler yönünde olacağına inancımızın tam olduğunu ifade etmek isteriz.

Adalet Zemini

Bir cevap yazın