Müstakil bir alan

Bir önceki yazımızda çocuğun ayrı bir dünya olduğunu, onun bu farklılığını bilerek bir çocuğu değerlendirmek gerektiğinden bahsetmiştik. Çocuğun fiziksel ve ruhsal bütünlüğünün oluşması zamana bırakılması gereken bir konudur. Ebeveyne düşen, […]

Çocuk: Ayrı bir dünya

Aydınlanma dönemi ile artık hiç bir şeyin eskisi gibi olmadığı bir dünya dönüyordu güneşin etrafında, evet dünya idi dönen. Merkez yer değiştirmiş, dolayısıyla bir nevi merkezde dünyanın yani insanın durduğu […]

Haklarıyla bir çocuk

Özde Türkiye genelde dünya kapsamında çocuk ve çocuk haklarıyla ilgili yaptığım araştırmalarda çok girift ve yoğun bir alan ile karşılaştığımı gördüm. Bu giriftlik ve yoğunluk söz konusu meselenin ontolojisinden kaynaklanmaktadır. […]