Doğu’nun ve Batı’nın Kardeşliği

Geçtiğimiz günlerde, Ankara’da, Doğu-Batı Kardeşlik Platformu’nun üçüncü buluşması gerçekleşti. Doğu ve Batı bölgelerinden bir araya gelen, “Kürt Meselesi” konusunda İslami bir zeminde çözüm arayışı içerisinde olma iddiasında olan platformun kurucuları […]

Adalet ve özgürlüklerimiz için direneceğiz!

Sizleri, Allah’ın takdiri ve her birinizin sabırlı ve kararlı tutumu ile giderek büyüyen, bugün itibariyle 11 ilimize yayılan direnişin çatısı Adalet ve Özgürlükler Platformu adına selamlıyorum. Platformlarımız, özelde, başörtüsü yasağına […]

Ne olmalıydı?

Ferdin bilgiye ulaşması, bilgi edinmesi ve edinilen bilgiden anlam bütünlüğüne sahip bir neticeye ulaşması, kimi zaman deneme yanılma yöntemi ile olsa da, genel olarak, geçmiş kuşakların neler yaşadıklarını, hangi bireysel […]