El Kaide’den IŞİD’e Sünniliğin Radikalleşmesi

  Modern siyasal sistemin oluşumundan bu yana dünya siyasetinin sürekli kaybedeni ve edilgen bir nesnesi durumundaki İslam dünyası IŞİD’le birlikte bu sisteme açıktan meydan okuyan ve küresel sistemin egemenlik ilişkilerini […]

Kurumsallaşmamış Devlet ve Paralel Savaş

17 Aralık’ta cemaatin AKP’ye yolsuzluk operasyonuyla indirdiği darbeden sonra iktidar partisi de cemaate dönük büyük hamlelerine başladı. Polis müdürleriyle başlayan tutuklamalar genişliyor, Ergenekon ve Balyoz süreçlerinde duymaya çok alıştığımız yeni […]

Paralel Devlet Mümkün mü?

Türkiye’de devletin içindeki güç odaklarının birbirleriyle çıkar ve iktidar çatışmalarına girmesi vakayı adiyedendir. Ancak birbirleriyle çatışan bu güç odaklarının içerisinde ülkenin kahir ekseriyetini oluşturan dindarlar ya da onları temsil eden […]

Russel Paradoksu – AKP Paradoksu

“Yeni Türkiye” söylemi Türkiye’de son dönemlerde ülkenin geldiği noktayı açıklamak için kullanılan ve özellikle hükümet ve çevresinin sıkça kullanmaya başladığı bir kavram. Eski Türkiye’nin ortadan kalktığını, vesayetçiliğin bittiğini, ülkenin normalleştiğini […]

Siyasi Liberalizmin Kısa Egemenliği

Türkiye’de liberal düşüncenin tarihini Osmanlı’nın son dönemine kadar götürmek ve liberal politikaların cumhuriyet tarihi boyunca sağ partiler aracılığıyla belirli biçimlerde yürütüldüğünü söylemek mümkün olsa da siyasi liberalizmin asıl egemenliğini iki […]

Gezi Eylemleri Üzerine Bir Değerlendirme

Taksim Gezi Parkındaki ağaçların kesilmesini ve yerine AVM yapılmasını engellemek amacıyla başlayan protestolar polisin sert müdahalesi sonucunda ülke tarihinin en önemli sivil eylemine dönüştü. Bundan sonrasında Türkiye’nin siyasi hayatını etkileyecek […]

Sivil Anayasa Mümkün mü?

Hemen bütün ulus devletler kuruluş aşamalarında birtakım çelişkiler üretir ve bu çelişkiler üzerinden varlık bulurlar. Bunun nedeni hem ulus kavramının ve ulus devletin kendisini temsil ettiğini varsaydığı ulusun belirsizliğinden hem […]

Türkiye’de İslamcılık (4)

İslamcılık ve Muhafazakârlık İlişkisi: Osmanlı ve cumhuriyetin Batıcı aydınları İslam’ı geri kalmamızın nedeni olarak görmüş ve mahkûm etmişlerdi. Onlar, Avrupa’nın modernleşme modelini pozitivist bir mantıkla evrensel bir durum olarak görüyor […]

Türkiye’de İslamcılık (3)

Türkiye’de İslamcılığın muhafazakârlık ve liberalizmle ilişkisi çok partili hayata geçilmesiyle başlar. Cumhuriyet tarihinde Kemalizm’e karşı muhalefet etmenin yolu çoğunlukla liberalizm olmuştur. Tek parti döneminde kurulan iki muhalefet partisi Terakkiperver Cumhuriyet […]

Türkiye’de İslamcılık (2)

Cumhuriyet Dönemi: Cumhuriyet dönemi İslamcılık açısından da bir dönüm noktası teşkil eder. Önce Meşrutiyetin ilanı ardından da Abdülhamit’in tahttan indirilmesiyle Osmanlı’yı yıkılmaktan kurtarmaya dönük bir siyasi düşünce olarak II. Abdülhamit […]