Kalbim yatışsın diye soruyorum!

YÜKSEL ŞENGÜL/Bir zamanlar İbrahim : “Ey Rabbim! Ölüleri nasıl dirilttiğini bana göster!” demişti. Allah: “İnanmadın mı ki?” buyurdu. İbrahim: “İnandım, fakat kalbim iyice mutmain olsun diye istiyorum.” dedi.(Bakara; 260)Benim de […]

Kurtarıcı X

Allah, insanlık tarihini başlattığı günden bugüne dek, hem yeryüzünün adil bir şekilde tanzim edilmesi için hem de -özellikle- yalnızca ibadet edilmeye layık olan ve de bir olan yaratıcıya yönelmesi için […]

Batı ve Özgürlük Anlayışı

YÜKSEL ŞENGÜL / Özgürlük, her türlü dış etkiden bağımsız olarak insanın kendi iradesine, kendi düşüncesine dayanarak karar vermesi durumudur. Kavramlaşma süreci geçiren her terim gibi, özgürlük de ideolojik ve felsefik […]