Alevilere Kemalizm’e biat dışında seçenek tanınmadı

Tokat’ta faaliyetlerini sürdüren TOKAD (Toplumsal Dayanışma Kültür Eğitim ve Sosyal Araştırmalar Derneği) seminerlerinde bu hafta Salim KIYAK, “Aleviliğin Tarihsel ve Bugünkü Durumu” seminerini sundu. KIYAK, seminer boyunca ana hatlarıyla aşağıdaki […]

İnsan hakları ve Alevilerin talepleri

İnsan hakları, her kişinin sırf insan olmak itibariyle sahip olduğu kabul edilen ahláki haklardır. Norman Barry’nin (1944-2008) ifadesiyle, insan hakları ‘insanların bir sosyal pratiğin üyeleri veya bir ahlákî yahut hukukî […]