Danıştay bu bayram “adaleti” darbecilere kurban ediyor!

Katsayı zulmü bir 28 Şubat uygulamasıydı. Askeri vesayet rejiminin aldığı bir karardı. Her ne kadar görünen hedefte İmam-Hatip Liseleri varsa da, katsayı engeli öncelikle başörtülü öğrencilerin üniversiteye geçişini engellemeyi amaçlıyordu. […]

Ahmet Altan: Başörtüsü yasaksa, devletin meşruiyeti şüpheli

Ahmet Altan, Taraf’taki “Devlet ve Türban” başlıklı yazısında başörtüsü yasağını ve yasakçı uygulamaları eleştirdi. Yazısından önemli bölümleri sizlerle paylaşıyoruz: “Halkın “meşruiyet” kaynağı olduğu yönetimlerde, halk “devletin” varlığını, o devleti yönetme […]

O iş hakimin bildiği gibi değil!

Sağlık-İş Genel Başkanı Mustafa Başoğlu, Danıştay 5. Dairesi Başkanı Salih Er’in, “siyasîlerin kaşıya kaşıya başörtüsü sorunu ürettikleri” şeklindeki sözleriyle ilgili olarak, hiçbir gerekçenin, hâkimlerin siyasî değerlendirme yapmalarını haklı kılmayacağını söyledi. […]

Sen misin “Atatürk”ü unutan!

Milli Eğitim, çocuklarımızı Kemalizm’e biat ettirmek için çok titiz çalışır. Şayet MEB’in gözünden kaçan hususlar olursa, onu da halka yüksekten bakan yargı sistemi derhal bulur; eksikliği giderir. Misal, Danıştay’ın, ilköğretim […]

Başörtüsünü Danıştay’a danışma

Danıştay, başörtüsüne ilişkin kararlarında yasakçılıktan milim sapmıyor. Başörtüsü yasağına ilişkin kararları hiçbir hukuki gerekçeye dayandırma ihtiyacı dahi hissetmeyen ve tüm sorunu “laiklik” diyerek kendince izah ettiğini zanneden Danıştay İdari Dava […]