Ulus-devlet, Eğitim ve İdeoloji

BEYTULLAH EMRAH ÖNCE/ Ulus, ulus-devlet ve ulusçuluk doğal olmayan bir takım koşullar neticesinde üretilmiş sun’i kavramlardır. Ulus, bir toplumsallık biçimini ifade eder ve bu toplumda, insanları hem kültürel hem de […]

Ortak Eğitim ve Egemenliğin Yeniden Üretimi

BEYTULLAH EMRAH ÖNCE/ Tarih boyunca görürüz ki, toplumsal kontrolün sağlanmasında ve mevcut düzenin devamlılığını sağlamada, iktidar çevreleri eğitimi ve okulları önemli bir araç olarak kullanmışlardır. Bu yazı, egemenliğin yeniden üretilmesinde […]

Okullar Kimin İçin Çalışır?

BEYTULLAH EMRAH ÖNCE/ Eğitimi bir sorun olarak kabul ettiğinizde, bu sorunu çözmek için hangi soruları sorduğunuz önemli hale gelir. Özellikle eğitim, devlet eliyle kurumsallaştırılmış, sınırlarına duvarlar çekilmiş ve o dört […]