Düşünmek hâlâ suç!

2008 boyunca siyasetteki kutuplaşma, hükümet ve ordunun icraatlarının eleştirilmesine ve her türlü hak ihlâlinin sorgulanmasına yönelik engeller, Türkiye’de basın ve düşünce özgürlüğünü her yönden geriletti. Geçen yıl 82 kişi, TCK […]