Sağlık için koronavirüse de kapitalvirüse de çare bulmalı

Beytullah Emrah ÖnceHenüz ülkemizde yeni koronavirüs vakası tespit edilmediği bir dönemde yüksek ateşini düşüremediğimiz küçük oğlumuzu hastaneye götürmüştük. Şüphesiz her ebeveyn gibi bizim de yolumuz defalarca acil servise düşmüştü, fakat […]

Kadrican Mendi: İş cinayetlerinin sebebi ihmal değil tercihtir

Mazlumder Ankara Şube’nin düzenlediği ‘İnsan Hakları Bağlamında İşçi Hakları ve Emek Meselesi’ başlıklı İnsan Hakları Okulu 4. haftayı da geride bırakarak güz dönemi eğitimlerini tamamladı İlk derste Ankara Üniversitesi İlahiyat […]

Tekasür Sorunu ve Soma Faciası

Tarih boyunca insanlığın yaşayageldiği en önemli sorunlardan biri de “tekasûr sorunu”dur. Yüce Rabbimizin Kur’an’da Tekasûr Sûresi’nde ifade buyurup dikkat çektiği bu sorun, bugünün dünyasında zirve yapmış bir halde yaşanmaktadır. Tekasûr, […]

Soma: Emekçinin ölümü, Kapitalizmin fıtratı

Soma kömür madenlerinde meydana gelen katliam, resmi açıklamalara göre 301 canı, eşinden, evladından, anasından, babasından, arkadaşlarından kopardı. Eşler yalnız, çocuklar yetim, ana babalar ciğerparesiz kaldı. İnşallah ölümlere yenileri eklenmez, maden […]

Kapitalizme karşı insan onuru ve hayatını savunmalıyız

Kur’an Nesli Kültür Merkezi, Soma’da yaşanan maden faciasıyla ilgili bir basın açıklaması yaptı. Açıklamanın tam metni şu şekilde: Kapitalizme karşı insan onuru ve hayatını savunmalıyız Türkiye’de kömür madenciliğinin önemli merkezlerinden […]

Lütfi Bergen’den yeni kitap: Kent-İslam ve Kapitalizm

Lütfi Bergen, Kenti Durduran Şehir kitabında tartışmaya açtığı konuların devamı niteliğindeki yazılarını “Kent-İslam ve Kapitalizm & Şehre Yürüyelim BATI Yıkılacak” kitabında okurlarıyla paylaştı. Kitabın önsözü ise şöyle: “İslam Şehri” kavramı […]

20 yılda gelir dağılımı eşitsizliği yüzde 11 arttı

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)’nın hazırladığı rapor, kapitalist dünya sisteminin ürettiği adaletsizliği ve zulmü gözler önüne serdi. UNDP tarafından açıklanan rapora göre, “gelişmekte olan ülkelerde gelir dağılımı eşitsizliği 1990’dan 2010 […]

Müslüman, Homo Ekonomikus Olamaz

Dünyevileşme sorunu, bu yöndeki yaygın kanaatin aksine son birkaç asra has bir mesele değildir. İlk muhatapları 6. asrın Mekkelileri olan  şu ayet-i kerimeler, bu gerçeğin en açık isbatıdır: “Ey iman […]

Korkunç bir eşitsizlik hüküm sürüyor!

Dünyanın en zengin yüzde 10’u dünyadaki zenginliğin yüzde 86’sına sahip. En zengin yüzde 1 ise yüzde 46’sına. Dünya nüfusunun yarısı ise toplam zenginliğin ancak yüzde 1’ine sahip. Korkunç bir eşitsizlik […]