Çağdaş Firavunların Oyunları Sürüyor

Bundan asırlar önce Mısır Firavunları da aynı şekilde, Çağdaş Firavunların dedikleri gibi diyorlardı. Firavun da Allah’ın elçisi olan Hz. Musa’ya ve O’na iman edenlere karşı neye, kime, nasıl ve niçin […]

Konya’da tevhid ve adalet mücadelesi sürüyor

‘Kusur altından taç olsa kimse başına takmaz imiş’. İslam dünyası: içinde bulunduğu sıkıntılar ve sorunlar yetmezmiş gibi bir de ulus devlet algısının üzerine mezhebi ulus devletler üretmeye çalışıyor. Son yüz […]

Mezhep temelli bölünmeye hayır!

‘Kusur altından taç olsa kimse başına takmaz imiş’. İslam dünyası: içinde bulunduğu sıkıntılar ve sorunlar yetmezmiş gibi bir de ulus devlet algısının üzerine mezhebi ulus devletler üretmeye çalışıyor. Son yüz […]

Konya 286. hafta

Rahman, Rahim, Allah’ın adıyla “Tağuttan, ona kulluk etmekten kaçınıp da tam gönülle Allah’a yönelenlere gelince, müjde onlaradır. Haydi müjdele kullarımı.O kullarımı ki, onlar sözü dinlerler, sonra da en güzeline uyarlar. […]

Konya 285. hafta

Rahman, Rahim, Allah’ın adıyla “Sizden önceki devirlerden bakıyye sahipleri (kitap ehli) yeryüzünde bozgunculuktan vazgeçirmeye çalışsalardı ne iyi olurdu. Fakat onların içinden kurtardığımız pek az kimse bunu yaptı. O zulmedenler ise […]

Konya 284. hafta

Rahman, Rahim, Allah’ın adıyla “İman edenler, Allah yolunda savaşırlar. İnkâr edenler de tağut yolunda savaşırlar. O halde siz şeytanın taraftarlarına karşı savaşın. Çünkü şeytanın hilesi zayıftır.” (NİSA SURESİ 76. AYET) […]

Konya 283. hafta

Rahman, Rahim, Allah’ın adıyla “Rabbim bana adaleti emretti. Her mescidde yüzünüzü O’na doğrultun ve dini yalnız kendisine has kılarak O’na yalvarın. İlkin sizi yarattığı gibi yine O’na döneceksiniz.” (O) bir […]

Konya 282. hafta

Rahman, Rahim, Allah’ın adıyla “Sizden önceki nesillerden akıllı kimselerin, yeryüzünde bozgunculuk yapmaktan men’etmeleri gerekmez miydi? Fakat onlar arasından, ancak kendilerini kurtardığımız pek az kişi böyle yaptı. Zulmedenler ise kendilerine verilen […]

Konya 281. hafta

“O halde geçici dünya hayatını, ebedî ahiret hayatı karşılığında satacak olanlar, Allah yolunda savaşsınlar. Her kim Allah yolunda savaşır da öldürülür veya galip gelirse, her iki durumda da biz ona […]