Sakarya 541. Hafta: Davos, Küresel Kapitalizmin Meclisidir!

Sakarya Adalet ve Özgürlükler Platformu 541. Hafta açıklamasında Davos Zirvesi’ni, sosyal adaletsizlikleri, Suriye krizini ve başta mültecilik olmak üzere sebep olduğu insani sorunları gündemine aldı. Platform adına Diriliş Saati Dergisi’nden […]

Büyümeden yaşamak?

Gelişmiş ülkelerin çok uzun sürecek bir iktisadi durağanlığa girdiklerine dair öngörüler daha fazla dile getiriliyor. Sadece kapitalist sisteme eleştirel bakan iktisatçılar cephesinden değil, piyasa ekonomisinin dinamiklerinin toplumsal sorunları kendiliğinden çözeceğine […]

İslam, kapitalizme eklemlenemez

Kapitalizmin doğasını anlamadan her tür ekonomik faaliyeti kapitalizm etiketi altında İslam’la bağdaştırmak ekonomi-politik düzlemdeki yanlışlığından önce bir ahlak sorunudur. İslam’ı kapitalizme eklemlemek; tarihsel süreç içinde kapitalizmin hiç de arızi olmayan, […]

İslam kapitalizmin suç ortağı mı?

‘İslam ekonomisi kapitalizmim çirkinleşmemiş halidir’ başlıklı konuşmayı (Star gazetesi, F. Özkan’ın Murat Çizakça söyleşisi) görünce İslam-kapitalizm tartışmalarının zihinleri konjonktürel olarak nerelere savurduğunu düşünmeden edemedim… Söz konusu konuşmada ileri sürülen tezlerde, […]

Kapitalizmin itibarı sarsılıyormuş, var mıydı ki?

Dünya genelinde kapitalizme ve serbest piyasaya olan güven azalıyor. 21 ülkede yapılan bir araştırmaya göre sadece her dört kişiden biri ülkesindeki ekonomik durumdan memnun. Dünyaca ünlü araştırma kurumu Pew tarafından […]

Arap Baharı’ndan Amerikan Sonbaharına: Mücadelenin öyküsü

Mücadele ve direniş kavramları en önemli dini, sosyal ve siyasi kavramlar/olgular arasında yer almaktadır. Çünkü ezen-ezilen, güçlü-güçsüz, haklı-haksız, zalim-mazlum, zengin-fakir, sömüren-sömürülen mücadelesi, çelişkisi, çatışması veya savaşı devam ettiği sürece ortak […]

Açlık yutuyor koca dünyayı

Faizci piyasa düzeninde kriz yeniden gündemde. Tüketici hayat tarzına endeksli kapitalizm, küresel tehlike sinyalleri veriyor. Kapitalist ekonomi politikalarının ağır bedelini ise yeryüzünün yoksulları ödüyor. Üretimin kısmen şekil değiştirdiği, hizmet sektörünün […]

Balıklar ve insanlar

Eskiden, “Ol mâhiler ki derya içredirler, deryayı’ bilmezler” denirdi… “Balıklar denizde yaşar da denizi bilmezler”… Maalesef ‘insanlar da ‘kapitalist bir dünyada yaşıyorlar ama kapitalizmi bilmiyorlar…” Oysa şu kapitalizm denilen musîbet, […]

Libya saldırısı savaş şirketlerine kazandırdı!

Libya’ya saldıran ABD, İngiliz, İtalyan ve Kanada’ya savaş malzemesi sağlayan şirketlerin hisseleri tavan yaptı. ABD borsası tekrardan 12 bin puanın üzerine çıktı, büyük silah şirketlerinin hisse senetlerinde üç işlem gününde […]

Yeni düzenin temel taşları döşenirken…

Bir zamanlar Japon kalkınması Türkiye’de çok tartışıldı. Shintoizm’in ‘protestanlık’ yönünde geçirdiği algı değişimi ve Samurayların ticarete girişi, aşkınlaştırılmış ritüellerin iş disiplinine uygulanması gibi faktörlerin, “Japon kalkınması”nda itici rol oynadığı söylendi. […]