Avrupa’da tartışılan laiklik mi kimlik mi?

Geçen yüzyılda modernleşmenin sekülerleşmeyi de beraberinde getireceği öngörülmüştü: Din savaşlarını sona erdirmek üzere kamusal alanda dinlere eşit mesafede bir devlet, kişilerin dinî kimliklerini sergilemedikleri nötr bir kamusal alan ve bilimin […]