Asansörde kalmak

Asayiş berkemal zannediyorum ki, o da ne, türbanlı bir kadın yükünü almış olan asansöre güç bela yetişmesin mi! İzmirlinin ötekiyle imtihanı tam da bu noktada başlıyor. Türbanlı “hanım”la selamlaşıyoruz. Türbanlı […]

“Ötekilerin” gözüyle sosyal bilim

Toplum sosyal bilimlerde bir farklılıklar alanı olarak işlenir. Farklı olanların birbirleri hakkında belli bakış açıları geliştirmeleri, buradan bazı algılara sahip olmaları kadar doğal bir şey olamaz. İnsanların kendilerinden farklı unsurlar […]

Ötekileştirilenler laikler mi?

ÖMER ÇAHA / Türkiye’de Farklı Olmak: Din ve Muhafazakarlık Ekseninde Ötekileştirilenler isimle araştırma, Anadolu’dan on iki il ile İstanbul’un Sultanbeyli ve Bağcılar ilçelerinde toplam 401 kişi ile yüz yüze yapılan […]