Sağcı Müslüman

Türkiye’de “solcu Müslüman” kavramı üzerine yoğun bir tartışma yapıldı, yapılıyor. Ancak nedense, Müslümanlar arasında solculuğa nispetle daha yaygın olan “sağcı Müslüman” olma temayülü üzerine pek söz söylenmiyor. Hâlbuki, solculukla İslâm […]

Dindarlar sağ siyasetten kurtulmalı

HÜSEYİN KARACA / Ülkemizdeki konumu, durumu ve din karşıtı algılanması itibariyle sol zaten denklem dışı ama sağcılık, İslami hassasiyetleri olan, müslüman birey için işlevsel bir toplumsal ve siyasal alan/zemin midir? […]