İtaatsiz siyaset ve toplumsal muhalefet

Siyasetin amacı toplumsal fayda ise, değerlere dayalı bir muhalefet dili de kaçınılmaz olur. Bu değerlerin kendisi siyasette bir veri tabanı oluşturabilecek potansiyele fazlası ile sahiptir. İster inançsal, kültürel kimlikler ekseninden, […]

Dereyi görmeden refarandum kararınızı vermeyin

Siyaset elbette çhamle sonrasını görmeyi ve hesaba katmayı gerektirir. İktidar olmanın kendisi bu yöndeki planlamaların kurallarını da şekillendirir. Sivil, muhalif ve toplum eksenli düşünmek ise başka kurallarla hareket etmeyi gerektirir. […]